JES MUSIC

ALGEMENE VOORWAARDEN

   AANVRAAG & BOEKING

  1. Wanneer jullie interesse hebben in onze muzikale begeleiding tijdens jullie trouwdag dan kunnen jullie ons boeken via dit boekingsformulier.
  2. Als wij jullie aanvraag binnen hebben, vragen wij de formatie, die jullie als voorkeur hebben opgegeven, naar hun beschikbaarheid. We doen ons best om binnen 24 uur terugkoppeling te kunnen geven.
  3. Zijn de muzikanten beschikbaar? Dan ontvangen jullie van ons een boekingsbevestiging per mail met daarbij ook de contactgegevens van de muzikanten.
  4. Na ontvangst van de boekingsbevestiging zal JES music de muzikanten van de gekozen optie vragen de datum definitief in hun agenda te zetten. Wij behouden ons het recht om bij verhindering van bepaalde muzikanten andere muzikanten te benaderen die tijdens jullie bruiloft kunnen spelen. Dit zal JES music echter altijd met jullie communiceren.

     VOORBEREIDING

   1. Ter voorbereiding op jullie trouwdag ontvangen jullie enkele maanden voor jullie trouwdag een uitgebreid vragenformulier die jullie in kunnen vullen. Doe dit uiterlijk vijf weken van te voren.
   2. Spelen de muzikanten tijdens jullie receptie of feest dan kunnen jullie kiezen uit een aantal setlijsten die op de persoonlijke pagina van de formaties te vinden zijn. Deze setlijsten staan in principe vast. Mochten jullie een verzoeknummer hebben dan kunnen jullie die (2-3 nummers) via het boekingsformulier of tijdens het telefonische contact doorgeven aan de formatie. De formatie zal dan kijken of het haalbaar is om dit te spelen.
   3. JES music ontvangt minimaal 5 weken voor aanvang van jullie bruiloft de informatie over de inhoud qua muzikale begeleiding (liturgie, ingevuld boekingsformulier etc.)
   4. Circa een maand voor jullie trouwdag neemt de gekozen formatie telefonisch contact met jullie op om alle details voor de muzikale begeleiding van jullie trouwdag door te nemen.

      ANNULERING

    1. Indien de boeking na schriftelijk akkoord (per boekingsformulier, mail of whatsapp) ontbonden wordt door jullie als bruidspaar, heeft JES music recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan JES music zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond: 

    – Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van het factuurbedrag

     Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van het factuurbedrag

     Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van het factuurbedrag

    – Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van het factuurbedrag

    Als JES music haar contractueel bevestigde optreden door een situatie als de griep ed.  niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. JES music zal haar uiterste best doen vervangende muzikanten te vinden in het grote netwerk van muzikanten waaruit zij kan putten. Dit alles zal  plaatsvinden in overleg met jullie als bruidspaar. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen.

       HET OPTREDEN

     1. JES music is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen (zie het boekingsformulier voor exacte tijden).
     2. Indien er sprake is van parkeerkosten, zullen jullie dit bedrag aan JES music vergoeden. Jullie ontvangen hier na jullie bruiloft een aparte factuur voor.
     3. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste een 1,5 uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
     4. JES music heeft minimaal 15 minuten nodig tijdens het opbouwen om te kunnen soundchecken.
     5. Jullie ceremoniemeester is minimaal 30 minuten voor de start van de muzikale bijdrage van JES music aanwezig op locatie om de laatste details door te nemen.
     6. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van JES music door weersomstandigheden. Tevens dient er een verharde ondergrond aanwezig te zijn.
     7. Jullie zijn als bruidspaar verantwoordelijk voor het verzorgen van een voedzame/gezonde maaltijd voor alle muzikanten, indien ze onderweg zijn rond etenstijd en spelen op jullie receptie of feest. Twijfelen jullie over de tijd? Bespreek het met de formatie. Deze maaltijd is voor jullie kosten. Mocht het niet geregeld kunnen worden op locatie dan factureren wij €10,- per persoon zodat de muzikanten zelf een maaltijd kunnen regelen.
     8. De gebruikte consumpties door JES music tijdens het verblijf van de muzikanten zijn voor jullie rekening.
     9. Tijdens de pauzes van JES music wordt er altijd gezorgd voor gepaste achtergrondmuziek.
     10. Tussen de sets die de muzikanten spelen zit een minimale pauze van 15 minuten en een maximale pauze van 30 minuten.
     11. Het gebruik maken van geluidsapparatuur van JES music door gasten is mogelijk na overleg met de band.
     12. Direct na afloop van de muzikale begeleiding dient JES music in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen.

        BETALING

      1. Jullie ontvangen circa 4 weken voor jullie bruiloft de volledige factuur van JES music. Deze kan voor of uiterlijk 8 dagen na jullie trouwdag betaald worden.
      2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald zullen wij een herinnering versturen en 15,- administratiekosten in rekening brengen.

         AANSPRAKELIJKHEID

       1. Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van JES music veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door jullie volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
       2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. JES music kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
       3. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar leveren voor JES music overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
       4. In geval van epidemiën, zoals het COVID-19 virus in 2020, worden de richtlijnen van het RIVM zo zorgvuldig mogelijk gehanteerd en opgevolgd. Indien het RIVM bijeenkomsten niet toestaat dat groepen mensen bij elkaar komen, is het verplaatsen van het event kosteloos. Jullie ontvangen dan wel alvast een factuur van 25% als aanbetaling. De voorwaarde is dat de nieuwe datum binnen 1 jaar na de oorspronkelijke uitvoerdatum plaatsvindt. Valt de nieuwe datum buiten deze periode, dan behoudt JES music zich het recht eventuele prijswijzigingen en onkosten te verwerken in een nieuwe factuur. Daarmee komt de oude factuur te vervallen. Wordt de bruiloft geannuleerd zonder uitzicht op een nieuwe datum, dan geldt de compensatie van 25% van het totaalbedrag van de factuur wat JES music zal doorbelasten.

          PRIVACY

        1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
        2. Door definitief te boeken gaan jullie akkoord met het verzoek van JES music om tijdens en na jullie bruiloft publiciteit te maken van de muzikale bijdrage of beeldmateriaal te publiceren op social media. We vinden het erg leuk om achteraf ook beeldmateriaal vanuit de foto- of videograaf toegestuurd te krijgen. Bij voorkeur ontvangen we zoveel mogelijk verschillende foto’s/video’s zowel van onze muzikanten, van jullie als bruidspaar en van de locatie waarop ook de gasten zichtbaar zijn.

        Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

        Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

        Sluiten