JES MUSIC

ALGEMENE VOORWAARDEN

   AANVRAAG & BOEKING

  1. Wanneer jullie interesse hebben in onze muzikale begeleiding tijdens jullie trouwdag dan kunnen jullie        ons boeken via dit boekingsformulier.
  2. Als wij jullie aanvraag binnen hebben, vragen wij de formatie, die jullie als voorkeur hebben opgegeven,      naar hun beschikbaarheid. We doen ons best om binnen 24 uur terugkoppeling te kunnen geven.
  3. Zijn de muzikanten beschikbaar? Dan ontvangen jullie van ons een boekingsbevestiging per mail met          daarbij ook de contactgegevens van de muzikanten.
  4. Na ontvangst van de boekingsbevestiging zal JES music de muzikanten van de gekozen optie vragen de       datum definitief in hun agenda te zetten. Wij behouden ons het recht om bij verhindering van bepaalde       muzikanten andere muzikanten te benaderen die tijdens jullie bruiloft kunnen spelen. Dit zal JES music         echter altijd met jullie communiceren.

     VOORBEREIDING

   1. Ter voorbereiding op jullie trouwdag ontvangen jullie enkele maanden voor jullie trouwdag een                      uitgebreid vragenformulier die jullie in kunnen vullen. Doe dit uiterlijk vijf weken van te voren.
   2. Spelen de muzikanten tijdens jullie receptie of feest dan kunnen jullie kiezen uit 2 of 3 setlisten die                op de persoonlijke pagina van de formaties te vinden zijn. Deze setlisten staan in principe vast. Mochten      jullie een verzoeknummer hebben dan kunnen jullie die (2-3 nummers) tijdens het telefonische contact        doorgeven aan de formatie. De formatie zal dan kijken of het haalbaar is om dit te spelen.
   3. JES music ontvangt minimaal 5 weken voor aanvang van jullie bruiloft de informatie over de inhoud qua      muzikale begeleiding (liturgie, ingevuld boekingsformulier etc.)
   4. Circa een maand voor jullie trouwdag neemt de gekozen formatie telefonisch contact met jullie op om          alle details voor de muzikale begeleiding van jullie trouwdag door te nemen.

      ANNULERING

    1. Indien de boeking na schriftelijk akkoord (per boekingsformulier, mail of whatsapp) ontbonden wordt          door jullie als bruidspaar, heeft JES music recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en                aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten                grondslag liggen die aan JES music zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van      de Nederlandse Toonkunstenaars Bond: 

    – Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van het factuurbedrag

     Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van het factuurbedrag

     Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van het factuurbedrag

    – Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van het factuurbedrag

       Als JES music haar contractueel bevestigde optreden door een situatie als de griep ed.                                       niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. JES music zal haar uiterste best doen vervangende         muzikanten te vinden in het grote netwerk van muzikanten waaruit zij kan putten. Dit alles zal                       plaatsvinden in overleg met jullie als bruidspaar. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en                   daarmee de financiële verplichting te vervallen.

       HET OPTREDEN

     1. JES music is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen (zie het boekingsformulier voor exacte          tijden).
     2. Indien er sprake is van parkeerkosten, zullen jullie dit bedrag aan JES music vergoeden. Jullie ontvangen      hier na jullie bruiloft een aparte factuur voor.
     3. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad      en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste een        1,5 uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon                  aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
     4. JES music heeft minimaal 15 minuten nodig tijdens het opbouwen om te kunnen soundchecken.
     5. Jullie ceremoniemeester is minimaal 30 minuten voor de start van de muzikale bijdrage van JES music          aanwezig op locatie om de laatste details door te nemen.
     6. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water        en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter                      voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van JES music door                                          weersomstandigheden. Tevens dient er een verharde ondergrond aanwezig te zijn.
     7. Jullie zijn als bruidspaar verantwoordelijk voor het verzorgen van een voedzame/gezonde maaltijd voor       alle muzikanten, wanneer zij spelen op jullie receptie of feest. Deze maaltijd is voor jullie kosten. Mocht       het niet geregeld kunnen worden op locatie dan factureren wij 10,- per persoon zodat de muzikanten         zelf een maaltijd kunnen regelen.
     8. De gebruikte consumpties door JES music tijdens het verblijf van de muzikanten zijn voor jullie rekening.
     9. Tijdens de pauzes van JES music wordt er altijd gezorgd voor gepaste achtergrondmuziek.
     10. Tussen de sets die de muzikanten spelen zit een minimale pauze van 15 minuten en een maximale                 pauze van 30 minuten.
     11. Het gebruik maken van geluidsapparatuur van JES music door gasten is mogelijk na overleg met de               band.
     12. Direct na afloop van de muzikale begeleiding dient JES music in de gelegenheid te worden gesteld                ongehinderd met de afbouw te beginnen.

        BETALING

      1. Jullie ontvangen circa 4 weken voor jullie bruiloft de volledige factuur van JES music. Deze kan voor of          uiterlijk 8 dagen na jullie trouwdag betaald worden.
      2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald zullen wij een herinnering versturen              en 15,- administratiekosten in rekening brengen.

         AANSPRAKELIJKHEID

       1. Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van JES music veroorzaakt door het aanwezige              publiek wordt door jullie volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur            met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
       2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is        vastgesteld. JES music kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel,            etc. aangebracht door derden.
       3. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door          derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,            oorlog of oorlogsgevaar leveren voor JES music overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting          tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe            ook genaamd kan doen gelden.
       4. In geval van epidemieën, zoals het COVID-19 virus in 2020, worden de richtlijnen van het RIVM zo                  zorgvuldig mogelijk gehanteerd en opgevolgd. Indien het RIVM bijeenkomsten niet toestaat dat                   groepen mensen bij elkaar komen, is het verplaatsen van het event kosteloos. Jullie ontvangen dan wel       alvast een factuur van 25% als aanbetaling. De voorwaarde is dat de nieuwe datum binnen 1 jaar na de       oorspronkelijke uitvoerdatum plaatsvindt. Valt de nieuwe datum buiten deze periode, dan behoudt JES        music zich het recht eventuele prijswijzigingen en onkosten te verwerken in een nieuwe factuur.                    Daarmee komt de oude factuur te vervallen. Wordt de bruiloft geannuleerd zonder uitzicht op een                nieuwe datum, dan geldt de compensatie van 25% van het totaalbedrag van de factuur wat JES music zal    doorbelasten.

          PRIVACY

        1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader            van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
        2. Door definitief te boeken gaan jullie akkoord met het verzoek van JES music om tijdens en na jullie               bruiloft publiciteit te maken van de muzikale bijdrage of beeldmateriaal te publiceren op social media.         We vinden het erg leuk om achteraf ook beeldmateriaal vanuit de foto- of videograaf toegestuurd te             krijgen. Bij voorkeur ontvangen we zoveel mogelijk verschillende foto’s/video’s zowel van onze                       muzikanten, van jullie als bruidspaar en van de locatie waarop ook de gasten zichtbaar zijn.

        Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

        Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

        Sluiten